Kort om rot

Rotarbeten avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, förutsatt att arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som den avdragsberättigade äger. Rotavdrag kan däremot inte göras för helt nya hus och heller inte för tillbyggnad av nya bostäder (inom de fem första åren).

Köparen ska själv ansvara för att utrymme finns för ROT/RUT-arbetet ifråga. Utrymmet baseras på köparens slutliga skatt där det först tas hänsyn till andra eventuella avdrag. Om du är osäker på om du har tillräckligt utrymme för ditt arbete kan du be om ett intyg från Skatteverket.

Ansök Här

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.